Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana

Zaključen: 1. 12. 2008 , odpiranje prijav: 1. 12. 2008

Datum objave: 21. 11. 2008
Rok za prijavo: 1. 12. 2008
Odpiranje prijav: 1. 12. 2008

Mestna občina Ljubljana, Ljubljana, Mestni trg 1, bo dne 09.12.2008 ob 11.00 uri v Klubu 15 na Magistratu, Ljubljana, Mestni trg 1,izvedla javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana za nezazidano stavbno zemljišče parc.št. 1121/9 k.o. Zgornja Šiška z izhodiščno ceno 17.000,00 EUR.

Obrazci