Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana

Zaključen: 28. 7. 2008 , odpiranje prijav: 28. 7. 2008

Datum objave: 18. 7. 2008
Rok za prijavo: 28. 7. 2008
Odpiranje prijav: 28. 7. 2008

Mestna občina Ljubljana, Ljubljana, Mestni trg 1, objavlja javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana za zazidano stavbno zemljišče parc.št. 2192/3 k.o. Bežigrad, parc.št. 1416/1, parc. št. 1464/2, parc.št. 1453/27 in parc. št. 1453/29 vse k.o. Spodnja Šiška z izhodiščno ceno 4. 568.328, 00 EUR.

Razpis javnega zbiranja ponudb za nepremičnine Mestne občine Ljubljana je dne 18.7.2008 objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije.

Obrazci