Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana

Zaključen: 9. 7. 2008 , odpiranje prijav: 9. 7. 2008

Datum objave: 27. 6. 2008
Rok za prijavo: 9. 7. 2008
Odpiranje prijav: 9. 7. 2008

Mestna občina Ljubljana, Ljubljana, Mestni trg 1, objavlja javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana za zazidano stavbno zemljišče parc.št. 1698/11 k.o. Trnovsko predmestje z izhodiščno ceno 59.945,00 EUR, nezazidano stavbno zemljišče parc.št. 806/1 in 806/6 obe k.o. Moste z izhodiščno ceno 231.795,00 EUR, zazidano stavbno zemljišče parc.št. 1689/876 k.o. Trnovsko predmestje z izhodiščno ceno 876.800,00 EUR, zazidano stavbno zemljišče parc.št. 1897 in 1896 obe k.o. Bežigrad z izhodiščno ceno 180.000,00 EUR ter za zazidano stavbno zemljišče parc.št. 2006, 2007, 2008, 2013, 2012/1, 2014/1, 2014/2 vse k.o. Tabor z izhodiščno ceno 1.959.120,00 EUR.

Obrazci