Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana

Zaključen: 7. 4. 2009 , odpiranje prijav: 7. 4. 2009

Datum objave: 20. 3. 2009
Rok za prijavo: 7. 4. 2009
Odpiranje prijav: 7. 4. 2009

Mestna občina Ljubljana, Ljubljana, Mestni trg 1, bo dne 07.04.2009 ob 11.00 uri v Klubu 15 na Magistratu, Ljubljana, Mestni trg 1, izvedla javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin stavbnega zemljišča parc. št. 1532/15 k.o. Slape z izhodiščno ceno 19.800,00 EUR in ob 11.30 uri javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin parc. št. 1532/14 k.o. Slape z izhodiščno ceno 11.700,00 EUR.

Razpis javnega zbiranja ponudb za nepremičnine Mestne občine Ljubljana,  je dne 20.03.2009 objavljena v Uradnem listu Republike Slovenije.

Obrazci