Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin MOL

Zaključen: 21. 1. 2010 , odpiranje prijav: 26. 1. 2010

Datum objave: 11. 1. 2010
Rok za prijavo: 21. 1. 2010
Odpiranje prijav: 26. 1. 2010

Predmet javnega zbiranja ponudb je poslovni prostor št. P01 v izmeri 30,60 m2, ki se nahaja v pritličju objekta na naslovu Gornji trg 7, 1000 Ljubljana in je v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v Ljubljani vpisan z identifikacijsko št. 8.E, pri podvložku št. 98/8, k.o. Ljubljana mesto, kar v naravi predstavlja en večji prostor, en manjši prostor in sanitarije. Stavba, v kateri se poslovni prostor nahaja leži na parc. št. 38/2, k.o. Ljubljana mesto, z ID številko 223. Predmetni poslovni prostor je vpisan kot etažna lastnina pod oznako 8.E. Poslovni prostor je zaseden z najemnikom, ki ima z Mestno občino Ljubljana sklenjeno najemno razmerje za nedoločen čas, po najemni pogodbi št. 35280-97/2007, z dne 21.08.2007.

Razpisne datoteke