Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin MOL

Zaključen: 21. 1. 2010 , odpiranje prijav: 26. 1. 2010

Datum objave: 11. 1. 2010
Rok za prijavo: 21. 1. 2010
Odpiranje prijav: 26. 1. 2010

Predmet javnega zbiranja ponudb je parkirno mesto št. 60 v izmeri 12,70 m2, ki se nahaja v I. kleti garažne hiše pod objektom Komenskega 42-44, 1000 Ljubljana in je v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v Ljubljani vpisano z identifikacijsko št. 309.E pri podvložku št. 2314/309, k.o. Tabor. Parkirno mesto se v naravi nahaja takoj pri vhodu v parkirno hišo na levi strani, pred uvozom v II. klet; Parkirno mesto je prazno in prosto bremen

Razpisne datoteke