Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin MOL

Zaključen: 21. 1. 2010 , odpiranje prijav: 26. 1. 2010

Datum objave: 11. 1. 2010
Rok za prijavo: 21. 1. 2010
Odpiranje prijav: 26. 1. 2010

Predmet javnega zbiranja ponudb je poslovni prostor št. P2 v izmeri 43,66 m2, ki se nahaja v pritličju objekta na naslovu Tugomerjeva 2, 1000 Ljubljana in je v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v Ljubljani vpisan z identifikacijsko št. 68.E, pri podvložku št. 4506/2, k.o. Zgornja Šiška, kar v naravi predstavlja vetrolov, en prostor - salon, manjši hodnik, manjšo čajno kuhinjo in sanitarije. Stavba, v kateri se poslovni prostor nahaja leži na parc. št. 557/40, k.o. Zgornja Šiška, z ID številko 989. Predmetni poslovni prostor je vpisan kot etažna lastnina pod oznako 68.E. Poslovni prostor je zaseden z najemnikom, ki ima z Mestno občino Ljubljana sklenjeno najemno razmerje za nedoločen čas, po najemni pogodbi št. 4404-6297/2001, z dne 08.11.2001.

Razpisne datoteke