Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin MOL

Zaključen: 1. 2. 2010 , odpiranje prijav: 10. 2. 2010

Datum objave: 22. 1. 2010
Rok za prijavo: 1. 2. 2010
Odpiranje prijav: 10. 2. 2010

Nezazidano stavbno zemljišče: Parc.št. 982/16 pot v izmeri 268 m², vpisano v zk vl. št. 1454 k.o. Črnuče. Zemljišče, ki je predmet prodaje, se po določilih Dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986-2000 za območje Mestne občine Ljubljana nahaja v območju urejanja v območju urejanja BR 6/1, m.e. 8/1. Območje urejanja BR 6/1, kjer se nahaja predmetno zemljišče, se ureja z določili Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za dele območij urejanja BS 6/4-1 Gmajna, BR 6/1 Stare Črnuče in BP 6/3 Opekarna Črnuče ( Uradni list RS, št. 64/09).

Razpisne datoteke