Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin MOL

Zaključen: 15. 2. 2010 , odpiranje prijav: 25. 2. 2010

Datum objave: 5. 2. 2010
Rok za prijavo: 15. 2. 2010
Odpiranje prijav: 25. 2. 2010

  • Nezazidano stavbno zemljišče:parc.št. 3274/9 cesta v izmeri 126 m², vpisano v zk vl. št. 1392 k.o. Ajdovščina.
  • Zemljišče, ki je predmet prodaje, se po določilih Dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986-2000 za območje Mestne občine Ljubljana nahaja v območju urejanja CO 4/4 Potniška postaja IV, v površinah za osrednje dejavnosti.
  • Območje urejanja CO 4/4 Potniška postaja IV, kjer se nahaja predmetno zemljišče, se ureja z določili Odloka o zazidalnem načrtu za območje Potniškega centra Ljubljana (Uradni list RS, št. 107/06, 43/09).
     

Razpisne datoteke