Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin MOL

Zaključen: 26. 4. 2010 , odpiranje prijav: 4. 5. 2010

Datum objave: 16. 4. 2010
Rok za prijavo: 26. 4. 2010
Odpiranje prijav: 4. 5. 2010

Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07) in 43. člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07 in 94/07), Odloka o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2010 (Uradni list RS, št. 7/2010) in Programa prodaje finančnega in stvarnega premoženja Mestne občine Ljubljana za leto 2010.

.

Razpisne datoteke