Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin MOL

Zaključen: 7. 6. 2010 , odpiranje prijav: 11. 6. 2010

Datum objave: 28. 5. 2010
Rok za prijavo: 7. 6. 2010
Odpiranje prijav: 11. 6. 2010

PREDMET JAVNEGA ZBIRANJA PONUDB

Zazidano stavbno zemljišče parc.št. 2092/35 dvorišče v izmeri 17 m² in parc.št. 2092/66 travnik v izmeri 25 m² ter nezazidano stavbno zemljišče parc.št. 2092/2 travnik v izmeri 198 m², skupaj 240 m², vse vpisano v zk vl. št. 1522 k.o. Vič.
Zemljišče, ki je predmet prodaje, se po določilih Dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986-2000 za območje Mestne občine Ljubljana nahaja v območju urejanja VS 6/1 Dolgi most, v površinah za stanovanja in spremljajoče dejavnosti.
Območje urejanja VS 6/1 Dolgi most, kjer se nahaja predmetno zemljišče, se ureja z določili Odloka o zazidalnem načrtu za območje urejanja VS 6/1 – Dolgi most
(Uradni list RS, št. 13/90).
 

Razpisne datoteke