Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin MOL

Zaključen: 7. 6. 2010 , odpiranje prijav: 11. 6. 2010

Datum objave: 28. 5. 2010
Rok za prijavo: 7. 6. 2010
Odpiranje prijav: 11. 6. 2010

PREDMET JAVNEGA ZBIRANJA PONUDB

Zazidano stavbno zemljišče parc.št. 293/10 pot v izmeri 130 m² ter nezazidano stavbno zemljišče parc.št. 293/11 travnik v izmeri 375 m², skupaj 505 m², obe vpisani v zk vl. št. 6685 k.o. Trnovsko predmestje.
Zemljišče, ki je predmet prodaje, se po določilih Dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986-2000 za območje Mestne občine Ljubljana nahaja v območju urejanja VS 2/7 Murgle, v površinah za stanovanja in spremljajoče dejavnosti.
Območje urejanja VS 2/7 Murgle, kjer se nahaja predmetno zemljišče, se ureja z določili Odloka o sprejemu zazidalnega načrta za zazidalni otok VS 103-Murgle IV. Faza ( Uradni list SRS, št. 40/84).
 

Razpisne datoteke