Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin MOL

Zaključen: 18. 12. 2010 , odpiranje prijav: 23. 12. 2010

Datum objave: 10. 12. 2010
Rok za prijavo: 18. 12. 2010
Odpiranje prijav: 23. 12. 2010

Poslovni prostor na naslovu Lepodvorska ulica 3 v Ljubljani (št. 4780-931/2008)

PREDMET JAVNEGA ZBIRANJA PONUDB

Predmet javnega zbiranja ponudb je poslovni prostor št. P01,v sklepu GURS št. 02132-00831/2008-2 navedenega kot: št. poslovnega prostora z id.št. 1740-1528-1, v izmeri 29,32 m2, ki se nahaja v pritličju objekta na naslovu Lepodvorska ulica 3, Ljubljana in je v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v Ljubljani vpisan v vložku 793, k.o. Spodnja Šiška. Poslovni prostor v naravi predstavlja dva prostora in sanitarije. Stavba, v kateri se poslovni prostor nahaja, leži na parc. št. 1115, k.o. Spodnja Šiška.
 

Razpisne datoteke