Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin MOL

Zaključen: 18. 12. 2010 , odpiranje prijav: 23. 12. 2010

Datum objave: 10. 12. 2010
Rok za prijavo: 18. 12. 2010
Odpiranje prijav: 23. 12. 2010

Tri garaže na naslovu Celovška cesta 140 v Ljubljani (št. 4780-929/2010)

PREDMET JAVNEGA ZBIRANJA PONUDB

Predmet javnega zbiranja ponudb je garažni objekt, ki ga sestavljajo garaža št. G-1, v skupni izmeri 24 m2, garaža št. G-2, v skupni izmeri 28,20 m2 in garaža št. G-3, v skupni izmeri 24 m2, vse v skupni izmeri 76,20 m2, ki se vse nahajajo na naslovu Celovška cesta 140, Ljubljana, ležeče na zemljišču parc. št. 160/9 k.o. Zgornja Šiška, katero je v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v Ljubljani vpisano v vložku št. 4645, k.o. Zgornja Šiška. Garaže v naravi ležijo druga ob drugi v kletni etaži stanovanjskega bloka in imajo direkten vhod po klančini.

Med Mestno občino Ljubljana in najemnikom ZALOŽBA KRTINA – zavod za založništvo, raziskovalne in kulturne dejavnosti, Ljubljana, Hrenova ulica 16, Ljubljana, je sklenjena Najemna pogodba št. 4404-48/2004, z dne 30.07.2004, za najem garaže št. G-1 in garaže št. G-2.

 

Razpisne datoteke