Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin MOL

Zaključen: 17. 12. 2011 , odpiranje prijav: 20. 12. 2011

Datum objave: 2. 12. 2011
Rok za prijavo: 17. 12. 2011
Odpiranje prijav: 20. 12. 2011

poslovni prostor št. 5 v skupni izmeri 85,84 m2, ki se nahaja v pritličju objekta na naslovu Tbilisijska ulica 85 v Ljubljani,
poslovni prostor v skupni izmeri 100,10 m2, ki se nahaja v kletni etaži v stanovanjskem stolpiču na naslovu Vodovodna cesta 39,
poslovni prostor št. P01 v skupni izmeri 42,47 m2, ki se nahaja v pritličju objekta na naslovu Vodnikova 13,
poslovni prostor št. P01 v skupni izmeri 14,68 m2, ki se nahaja v visokem pritličju objekta na naslovu Zadružna 9.

Predmet javnega zbiranja ponudb in izhodiščna cena

 • Predmet prodaje je poslovni prostor št. 5 v skupni izmeri 85,84 m2, ki se nahaja v pritličju objekta na naslovu Tbilisijska ulica 85 v Ljubljani z ID oznako št. 1722-1248-5 v k.o. 1722-Trnovsko predmestje in v naravi predstavlja vetrolov, dva servisna prostora, tri pisarne, hodnik, čajno kuhinjo in sanitarije. Predmetna nepremičnina je v času prodaje zasedena z najemnikom, ki ima z Mestno občino Ljubljana sklenjeno pogodbeno najemno razmerje za nedoločen čas. Predmetna nepremičnina je vključena v prilogo Letni načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2011 k Odloku o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2011.
  Izhodiščna cena: 86.000,00 EUR (z besedo: šestinosemdesettisoč evrov)
  Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin.
 • Predmet prodaje je poslovni prostor v skupni izmeri 100,10 m2, ki se nahaja v kletni etaži v stanovanjskem stolpiču na naslovu Vodovodna cesta 39 v Ljubljani z ID oznako št. 2636-865-21 v k.o. 2636-Bežigrad in v naravi predstavlja štiri pisarne, hodnik, čajno kuhinjo in sanitarije. Predmetna nepremičnina v času prodaje ni zasedena z najemnikom. Predmetna nepremičnina je vključena v prilogo Letni načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2011 k Odloku o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2011.
  Izhodiščna cena: 121.500,00 EUR (z besedo: stoenaindvajsettisočpetsto evrov)
  Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin.
 • Predmet prodaje je poslovni prostor št. P01 v skupni izmeri 42,47 m2, ki se nahaja v pritličju objekta na naslovu Vodnikova 13 v Ljubljani, parc.št. 1022 v k.o. 1740-Spodnja Šiška in v naravi predstavlja vetrolov, dva večja prostora, dva skladišča, hodnik, predprostor in sanitarije. Predmetna nepremičnina v času prodaje ni zasedena z najemnikom. Za stavbo na Vodnikovi 13, Ljubljana še ni vzpostavljena etažna lastnina, zato bo vpis lastninske pravice na posameznem delu v zemljiško knjigo mogoč šele po vzpostavitvi etažne lastnine, pri čemer pa se Mestna občina Ljubljana obvezuje, da bo kupcu izdala zemljiškoknjižno dovolilo za vpis lastninske pravice. Prodajalec ne prevzema nobenih obveznosti iz morebiti drugače ugotovljene površine pri izdelavi etažnega načrta. Predmetna nepremičnina je vključena v prilogo Letni načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2011 k Odloku o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2011.
  Izhodiščna cena: 93.705,00 EUR (z besedo: triindevetdesettisočsedemstopet evrov)
  Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin.
 • Predmet prodaje je poslovni prostor št. P01 v skupni izmeri 14,68 m2, ki se nahaja v visokem pritličju objekta na naslovu Zadružna 9 v Ljubljani, parc.št. 548 v k.o. 1731-Udmat in v naravi predstavlja en prostor. Predmetna nepremičnina v času prodaje ni zasedena z najemnikom. Za stavbo na Zadružni 9, Ljubljana še ni vzpostavljena etažna lastnina, zato bo vpis lastninske pravice na posameznem delu v zemljiško knjigo mogoč šele po vzpostavitvi etažne lastnine, pri čemer pa se Mestna občina Ljubljana obvezuje, da bo kupcu izdala zemljiškoknjižno dovolilo za vpis lastninske pravice. Prodajalec ne prevzema nobenih obveznosti iz morebiti drugače ugotovljene površine pri izdelavi etažnega načrta. Predmetna nepremičnina je vključena v prilogo Letni načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2011 k Odloku o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2011.
  Izhodiščna cena: 30.000,00 EUR (z besedo: tridesettisoč evrov)
  Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin.
   

Razpisne datoteke