Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin MOL

Zaključen: 17. 12. 2011 , odpiranje prijav: 22. 12. 2011

Datum objave: 2. 12. 2011
Rok za prijavo: 17. 12. 2011
Odpiranje prijav: 22. 12. 2011

nezazidano stavbno zemljišče parc. št. 625/4 njiva v izmeri 2356 m² k.o. Dravlje,
nezazidano stavbno zemljišče parc. št. 3217 travnik v izmeri 179 m2 k.o Tabor,
nezazidano stavbno zemljišče parc. št. 1867/15 njiva v izmeri 356 m² k.o Kašelj,
zazidano stavbno zemljišče parc. št. 620/2 dvorišče v izmeri 46 m² k.o. Spodnja Šiška,
delež (36371/37121) zemljišča parc. št. 2217/4 neplodno v izmeri 1382 m² k.o. Stožice.

Predmet javnega zbiranja ponudb

  • Nezazidano stavbno zemljišče parc. št. 625/4 njiva v izmeri 2356 m² k.o. Dravlje. Zemljišče se nahaja v območju urejanja ŠI-513 Šiška, kjer je predvidena namenska raba zemljišča IG – gospodarske cone.
  • Nezazidano stavbno zemljišče parc. št. 3217 travnik v izmeri 179 m2 k.o Tabor. Zemljišče se nahaja v območju urejanja TA-68 Tabor, kjer je predvidena namenska raba zemljišča CU – osrednja območja centralnih dejavnosti.
  • Nezazidano stavbno zemljišče parc. št. 1867/15 njiva v izmeri 356 m² k.o Kašelj. Zemljišče se nahaja v območju urejanja PO-592 Polje, kjer je predvidena namenska raba zemljišča SSse – splošne eno in dvostanovanjske površine.
  • Zazidano stavbno zemljišče parc. št. 620/2 dvorišče v izmeri 46 m² k.o. Spodnja Šiška. Zemljišče se nahaja v območju urejanja ŠI-466 Šiška, kjer je predvidena namenska raba zemljišča SSse – splošne eno in dvostanovanjske površine.
  • Delež (36371/37121) zemljišča parc. št. 2217/4 neplodno v izmeri 1382 m² k.o. Stožice. Zemljišče se nahaja v območju urejanja BE-522 Bežigrad, kjer je predvidena namenska raba zemljišča ZS – površine za oddih, rekreacijo in šport.