Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin MOL

Zaključen: 29. 6. 2009 , odpiranje prijav: 29. 6. 2009

Datum objave: 12. 6. 2009
Rok za prijavo: 29. 6. 2009
Odpiranje prijav: 29. 6. 2009

Mestna občina Ljubljana, Ljubljana, Mestni trg 1, bo dne 29.06.2009 ob 13.00 uri v Klubu 15 na Magistratu, Ljubljana, Mestni trg 1,izvedla javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana za nezazidano stavbno zemljišče parc.št 361/2 k.o. Zgornja Šiška z izhodiščno ceno 100.000,00 EUR; ob 13.30 uri javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin za zazidano stavbno zemljišče parc. št. 735/4 k.o. Vižmarje z izhodiščno ceno 31.200,00 EUR; ob 14.00 uri javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin za zazidano stavbno zemljišče parc. št. 1/1, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7 vse k.o. Spodnja Šiška, parc.št. 2/1, 2/4, 2/7, 2/8, 2/9, 2/10, 2/11, 2/12, 2/13, 2/14, 2/15, 2/16, 2/17, 2/18 vse k.o. Spodnja Šiška, parc.št. 3 k.o. Spodnja Šiška, parc.št. 4/1, 4/6, 4/7, 4/8, 4/9, 4/10, 4/11, 4/12, 4/13, 4/14, 4/16, 62/3, 62/5, 62/6 vse k.o. Spodnja Šiška, parc.št. 5/1, 5/2, 5/3, 5/4, 5/5, 5/6, 5/7, 5/8, 5/9, 5/10 vse k.o. Spodnja Šiška, parc.št. 6/1, 73/2, 73/13, 73/14 vse k.o. Spodnja Šiška, parc.št. 6/2, 6/4 obe k.o. Spodnja Šiška, parc.št. 30/1 k.o. Zgornja Šiška, parc.št. 723/4, 723/9, 723/10, 723/11 vse k.o. Dravlje, parc.št. 724/3, 1644/3, 1644/15, 1644/16, 1644/17, 1644/18, 1644/19, 1644/20, 1752/7 vse k.o. Dravlje, parc.št. 714/1, 716/1, 717/4, 717/8 vse k.o. Dravlje z izhodiščno ceno 6.825.256,00 EUR in ob 14.30 uri javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin za nezazidano stavbno zemljišče parc.št. 393/6 k.o. Trnovsko predmestje z izhodiščno ceno 1.950.000,00 EUR.

Obrazci