Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin MOL

Zaključen: 21. 1. 2012

Datum objave: 30. 12. 2011
Rok za prijavo: 21. 1. 2012

zazidano stavbno zemljišče, ki v naravi predstavlja objekt na naslovu Ulica Stare pravde 6, Ljubljana

PREDMET JAVNEGA ZBIRANJA PONUDB

Predmet javne dražbe je zazidano stavbno zemljišče, ki v naravi predstavlja objekt na naslovu Ulica Stare pravde 6, Ljubljana, v 4 etažah, z neto tlorisno površino 547,60 m² zgrajen leta 1913, št. stavbe 625 in objekt – samostoječa garaža v neto tlorisni površini 12,00 m², št. stavbe 656, oba stoječa na parc.št. 322/1 k.o. 1727 - Poljansko predmestje, skupaj s pripadajočim zemljiščem parc.št. 323 z vrsto rabe sadovnjak in parc.št. 322/2 z vrsto rabe dvorišče, k.o. 1727-Poljansko predmestje;
 

Razpisne datoteke