Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin MOL

Zaključen: 24. 3. 2012

Datum objave: 9. 3. 2012
Rok za prijavo: 24. 3. 2012

Predmet javnega zbiranja ponudb

 • poslovni prostor s podestom v pritličju št. PO2 v izmeri 9,08 m2 v stavbi št. 379 na naslovu Igriška ulica 3 v Ljubljani,
 • poslovni prostor v pritličju št. PO3 v izmeri 120,43 m2 v stavbi št. 379 na naslovu Igriška ulica 3 v Ljubljani,
 • poslovni prostor v pritličju št. PO1 v izmeri 66,95 m2 v stavbi št. 379 na naslovu Igriška ulica 3 v Ljubljani,
 • poslovni prostor v skupni izmeri 100,10 m2, ki se nahaja v kletni etaži v stanovanjskem stolpiču na naslovu Vodovodna cesta 39 v Ljubljani,
 • poslovni prostor št. P01 v skupni izmeri 14,68 m2, ki se nahaja v visokem pritličju objekta na naslovu Zadružna 9 v Ljubljani,
 • poslovni prostor-parkirno mesto št. 86 v izmeri 12,50 m2 z ID oznako 2636-3301-242 v k.o. 2636-Bežigrad na Štihovi ulici 7, Ljubljana,
 • poslovni prostor-parkirno mesto št. 88 v izmeri 12,50 m2 z ID oznako 2636-3301-244 v k.o. 2636-Bežigrad na Štihovi ulici 7, Ljubljana,
 • poslovni prostor-parkirno mesto št. 15 v izmeri 12,50 m2 z ID oznako 2636-7962-15 v k.o. 2636-Bežigrad na Neubergerjevi ulici 11, Ljubljana,
 • poslovni prostor-parkirno mesto št. 77 v izmeri 12,50 m2 z ID oznako 2636-7962-77 v k.o. 2636-Bežigrad na Neubergerjevi ulici 11, Ljubljana,
 • poslovni prostor-parkirno mesto št. 62 v izmeri 12,50 m2 z ID oznako 2636-7962-179 v k.o. 2636-Bežigrad na Neubergerjevi ulici 11, Ljubljana,
 • poslovni prostor-parkirno mesto št. 5 v izmeri 12,50 m2 z ID oznako 2636-7962-195 v k.o. 2636-Bežigrad na Neubergerjevi ulici 11, Ljubljana,
 • poslovni prostor-parkirno mesto št. 59 v izmeri 12,50 m2 z ID oznako 2636-7962-360 v k.o. 2636-Bežigrad na Neubergerjevi ulici 11, Ljubljana,
 • poslovni prostor-parkirno mesto št. 61 v izmeri 12,50 m2 z ID oznako 2636-7962-362 v k.o. 2636-Bežigrad na Neubergerjevi ulici 11, Ljubljana,
 • poslovni prostor-parkirno mesto št. 19 v izmeri 12,50 m2 z ID oznako 2636-7797-49 v k.o. 2636-Bežigrad na Štihovi ulici 19, Ljubljana.,
 • poslovni prostor-parkirno mesto št. 62 v izmeri 12,50 m2 z ID oznako 2636-7962-363 v
  k.o. 2636-Bežigrad na Neubergerjevi ulici 11, Ljubljana.

Predmetne nepremičnine so vključene v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2012. Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
 

Razpisne datoteke