Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin MOL

Zaključen: 3. 7. 2012 , odpiranje prijav: 5. 7. 2012

Datum objave: 15. 6. 2012
Rok za prijavo: 3. 7. 2012
Odpiranje prijav: 5. 7. 2012

Predmet prodaje so parkirna mesta, ki se nahajajo v II. kleti poslovnega objekta na naslovu Dunajska 56 (uvoz Kržičeva), 1000 Ljubljana
parkirna mesta, ki se nahajajo v I. kleti v podzemnem garažnem objektu v Ljubljani, soseska Nove Poljane, Grablovičeva ulica 50-64 (uvoz Jakopičeva ulica)
zemljišče parc. št. 1543/15 k.o. 1752- Stanežiče nepozidano stavbno zemljišče,v izmeri 527 m2.

Predmet javnega zbiranja ponudb in izhodiščna cena

Predmet prodaje so parkirna mesta, ki se nahajajo v II. kleti poslovnega objekta na naslovu Dunajska 56 (uvoz Kržičeva), 1000 Ljubljana:

 • parkirno mesto št. 264 v izmeri 16,55 m2, ki se nahaja v II. kleti poslovnega objekta na naslovu Dunajska 56 (uvoz Kržičeva), 1000 Ljubljana, z ID oznako nepremičnine 2636-3626-562, k.o. 2636-Bežigrad z izhodiščno ceno: 11.900,00 EUR (z besedo: enajstisočdevetsto evrov 00/100)
 • parkirno mesto št. 265 v izmeri 18,06 m2, ki se nahaja v II. kleti poslovnega objekta na naslovu Dunajska 56 (uvoz Kržičeva), 1000 Ljubljana, z ID oznako nepremičnine 2636-3626-563, k.o. 2636-Bežigrad z izhodiščno ceno: 13.000,00 EUR (z besedo: trinajsttisoč evrov 00/100)
 • parkirno mesto št. 266 v izmeri 16,42 m2, ki se nahaja v II. kleti poslovnega objekta na naslovu Dunajska 56 (uvoz Kržičeva), 1000 Ljubljana, z ID oznako nepremičnine 2636-3626-564, k.o. 2636-Bežigrad z izhodiščno ceno: 11.800,00 EUR (z besedo: enajsttisočosemsto evrov 00/100)

  Predmetne nepremičnine so vključene v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2012. Parkirna mesta so prazna in prosta bremen. Navedene cene ne vključujejo davka na promet nepremičnin.

 

Predmet prodaje so parkirna mesta, ki se nahajajo v I. kleti v podzemnem garažnem objektu v Ljubljani, soseska Nove Poljane, Grablovičeva ulica 50-64 (uvoz Jakopičeva ulica):

 • parkirno mesto št. 1 v izmeri 13,57 m2, ki se nahaja v I. kleti v podzemnem garažnem objektu v Ljubljani, soseska Nove Poljane, Grablovičeva ulica 50-64 (uvoz Jakopičeva ulica) z ID oznako1727-1054-1, k.o.-Poljansko predmestje z izhodiščno ceno: 11.000,00 EUR (z besedo: enajsttisoč evrov 00/100)
 • parkirno mesto št. 2 v izmeri 13,79 m2, ki se nahaja v I. kleti v podzemnem garažnem objektu v Ljubljani, soseska Nove Poljane, Grablovičeva ulica 50-64 (uvoz Jakopičeva ulica) z ID oznako1727-1054-2, k.o.-Poljansko predmestje z izhodiščno ceno: 11.000,00 EUR (z besedo: enajsttisoč evrov 00/100)
 • parkirno mesto št. 6 v izmeri 13,57 m2, ki se nahaja v I. kleti v podzemnem garažnem objektu v Ljubljani, soseska Nove Poljane, Grablovičeva ulica 50-64 (uvoz Jakopičeva ulica) z ID oznako1727-1054-6, k.o.-Poljansko predmestje z izhodiščno ceno: 11.000,00 EUR (z besedo: enajsttisoč evrov 00/100)
 • parkirno mesto št. 8 v izmeri 13,79 m2, ki se nahaja v I. kleti v podzemnem garažnem objektu v Ljubljani, soseska Nove Poljane, Grablovičeva ulica 50-64 (uvoz Jakopičeva ulica) z ID oznako1727-1054-8, k.o.-Poljansko predmestje z izhodiščno ceno: 11.000,00 EUR (z besedo: enajsttisoč evrov 00/100)
 • parkirno mesto št. 13 v izmeri 13,57 m2, ki se nahaja v I. kleti v podzemnem garažnem objektu v Ljubljani, soseska Nove Poljane, Grablovičeva ulica 50-64 (uvoz Jakopičeva ulica) z ID oznako1727-1054-13, k.o.-Poljansko predmestje z izhodiščno ceno: 11.000,00 EUR (z besedo: enajsttisoč evrov 00/100)
 • parkirno mesto št. 14 v izmeri 13,78 m2, ki se nahaja v I. kleti v podzemnem garažnem objektu v Ljubljani, soseska Nove Poljane, Grablovičeva ulica 50-64 (uvoz Jakopičeva ulica) z ID oznako1727-1054-13, k.o.-Poljansko predmestje z izhodiščno ceno: 11.000,00 EUR (z besedo: enajsttisoč evrov 00/100)
 • parkirno mesto št. 15 v izmeri 13,55 m2, ki se nahaja v I. kleti v podzemnem garažnem objektu v Ljubljani, soseska Nove Poljane, Grablovičeva ulica 50-64 (uvoz Jakopičeva ulica) z ID oznako1727-1054-15, k.o.-Poljansko predmestje z izhodiščno ceno: 11.000,00 EUR (z besedo: enajsttisoč evrov 00/100)
 • parkirno mesto št. 16 v izmeri 13,55 m2, ki se nahaja v I. kleti v podzemnem garažnem objektu v Ljubljani, soseska Nove Poljane, Grablovičeva ulica 50-64 (uvoz Jakopičeva ulica) z ID oznako1727-1054-16, k.o.-Poljansko predmestje z izhodiščno ceno: 11.000,00 EUR (z besedo: enajsttisoč evrov 00/100)
 • parkirno mesto št. 54 v izmeri 13,79 m2, ki se nahaja v I. kleti v podzemnem garažnem objektu v Ljubljani, soseska Nove Poljane, Grablovičeva ulica 50-64 (uvoz Jakopičeva ulica) z ID oznako1727-1054-54, k.o.-Poljansko predmestje z izhodiščno ceno: 11.000,00 EUR (z besedo: enajsttisoč evrov 00/100)
 • parkirno mesto št. 120 v izmeri 13,51 m2, ki se nahaja v I. kleti v podzemnem garažnem objektu v Ljubljani, soseska Nove Poljane, Grablovičeva ulica 50-64 (uvoz Jakopičeva ulica) z ID oznako1727-1054-120, k.o.-Poljansko predmestje z izhodiščno ceno: 11.000,00 EUR (z besedo: enajsttisoč evrov 00/100)

Predmetne nepremičnine so vključene v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2012. Parkirna mesta so prazna in prosta bremen. Navedene cene ne vključujejo davka na promet nepremičnin.


Predmet prodaje je zemljišče parc. št. 1543/15 k.o. 1752- Stanežiče nepozidano stavbno zemljišče,v izmeri 527 m2 .
Nepremičnina, ki je predmet prodaje se nahaja v območju urejanja prostora ŠE-484 SSse- splošne eno in dvostanovanjske površine, tip objekta Na-Nizka prostostoječa stavba in je samostojna gradbena parcela. Predmetna nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2012.

Izhodiščna cena: 158.100,00 EUR (z besedo: stooseminpetdesettisočsto 00/100)
Navedena cena ne vključuje davka na dodano vrednost.
 

Razpisne datoteke