Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin MOL

Zaključen: 1. 6. 2009 , odpiranje prijav: 1. 6. 2009

Datum objave: 22. 5. 2009
Rok za prijavo: 1. 6. 2009
Odpiranje prijav: 1. 6. 2009

Mestna občina Ljubljana, Ljubljana, Mestni trg 1, bo dne 04.06.2009 ob 10.00 uri v Banketni dvorani na Magistratu, Ljubljana, Mestni trg 1,izvedla javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana za zazidano stavbno zemljišče parc.št 1477/2 k.o. Spodnja Šiška z izhodiščno ceno 80.000,00 EUR in ob 10.30 uri javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin za zazidano stavbno zemljišče parc. št. 965/1 k.o. Moste z izhodiščno ceno 405.030,00 EUR.

Obrazci