Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin MOL

Zaključen: 19. 11. 2012

Datum objave: 2. 11. 2012
Rok za prijavo: 19. 11. 2012

poslovni prostor, ki se nahaja v vrstni hiši na naslovu Teslova ul.17 v Ljubljani,
poslovni prostor PO1 v izmeri 33,40 m2 v pritličju stavbe na naslovu Malgajeva ulica 2, Ljubljana.

Predmet javnega zbiranja ponudb in izhodiščna cena

 • Predmet prodaje je poslovni prostor, ki se nahaja v vrstni hiši na naslovu Teslova ul.17 v Ljubljani z zemljiščem na parc.št. 145/16, k.o. 2679 - Gradišče II (id. znak 2679-145/16). Neto tlorisna površina objekta po podatkih GURS znaša 175,55 m2. Zemljiškoknjižno stanje je urejeno v korist prodajalca. Nepremičnina ni zasedena z najemnikom.
  Na parc.št. 145/16, 2679 - Gradišče II (id. znak 2679-145/16) je v zemljiški knjigi vpisana neprava stvarna služnost za že zgrajeno javno komunikacijsko omrežje in pripadajočo infrastrukturo v korist Telekom Slovenije d.d.
  Izklicna cena: 180.600,00 EUR (z besedo: stoosemdesettisočšesto evrov 00/100)
  Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
   
 • Predmet prodaje je poslovni prostor PO1 v izmeri 33,40 m2 v pritličju stavbe na naslovu Malgajeva ulica 2, Ljubljana z ID oznako št. 1740-1701-15, št. stavbe 1701, k.o. 1740 Spodnja Šiška. Zemljiškoknjižno stanje je urejeno v korist prodajalca. Nepremičnina ni zasedena z najemnikom.
  Izklicna cena: 50.000,00 EUR (z besedo: petdesettisoč evrov 00/100)
  Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
   

Razpisne datoteke