Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin MOL

Zaključen: 10. 12. 2012 , odpiranje prijav: 13. 12. 2012

Datum objave: 23. 11. 2012
Rok za prijavo: 10. 12. 2012
Odpiranje prijav: 13. 12. 2012

nezazidano stavbno zemljišče: parc. št. 1481/14 (ID znak 1738-1481/14-0) dvorišče v izmeri 16 m2, k.o. 1738 – Dravlje;
nezazidano stavbno zemljišče: parc. št. 1481/15 (ID znak 1738-1481/15-0) dvorišče v izmeri 17 m2, k.o. 1738 – Dravlje;
nezazidano stavbno zemljišče: parc. št. 1481/16 (ID znak 1738-1481/16-0) dvorišče v izmeri 16 m2, k.o. 1738 – Dravlje;
nezazidano stavbno zemljišče: parc. št. 1481/17 (ID znak 1738-1481/17-0) dvorišče v izmeri 17 m2, k.o. 1738 – Dravlje;
nezazidano stavbno zemljišče: parc. št. 1481/18 (ID znak 1738-1481/18-0) dvorišče v izmeri 16 m2, k.o. 1738 – Dravlje;
nezazidano stavbno zemljišče: parc. št. 1481/1 (ID znak 1738-1481/1-0) dvorišče v izmeri 164 m2, k.o. 1738 – Dravlje;
nezazidano stavbno zemljišče: parc. št. 1481/19 (ID znak 1738-1481/19-0) dvorišče v izmeri 33 m2, k.o. 1738 – Dravlje;
nezazidano stavbno zemljišče: parc. št. 1480/16 (ID znak 1738-1480/16-0) dvorišče v izmeri 317 m2, k.o. 1738 – Dravlje.

Predmet javnega zbiranja ponudb in izhodiščna cena

 • Predmet javnega zbiranja ponudb je nezazidano stavbno zemljišče: parc. št. 1481/14 (ID znak 1738-1481/14-0) dvorišče v izmeri 16 m2, k.o. 1738 – Dravlje.
  Zemljišče, ki je predmet prodaje, se na podlagi Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10-4264 in 10/11–DPN ter 22/11-popr.) zemljišče parc. št. 1481/14, k.o. 1738 - Dravlje nahaja v enoti urejanja prostora ŠI-289, v območju namenske rabe SSse-splošne eno in dvostanovanjske površine. Na predmetni nepremičnini si prodajalka v primeru naknadne ugotovitve pridrži pravico stvarne služnosti za že zgrajeno in vgrajeno gospodarsko javno infrastrukturo, za čas obratovanja te infrastrukture. V tem primeru se kupec zaveže izstaviti listino, ki bo primerna za vpis pravice o stvarni služnosti v zemljiški knjigi, brez nadomestila. Predmetna nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2012.
  Izhodiščna cena: 1.600,00 EUR (z besedo: tisoč šesto evrov)
  Navedena izhodiščna cena ne vključuje 20 % davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.
 • Predmet javnega zbiranja ponudb je nezazidano stavbno zemljišče:
  parc. št. 1481/15 (ID znak 1738-1481/15-0) dvorišče v izmeri 17 m2, k.o. 1738 – Dravlje
  .
  Zemljišče, ki je predmet prodaje, se na podlagi Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10-4264 in 10/11–DPN ter 22/11-popr.) zemljišče parc. št. 1481/15, k.o. 1738 - Dravlje nahaja v enoti urejanja prostora ŠI-289, v območju namenske rabe SSse-splošne eno in dvostanovanjske površine. Na predmetni nepremičnini si prodajalka v primeru naknadne ugotovitve pridrži pravico stvarne služnosti za že zgrajeno in vgrajeno gospodarsko javno infrastrukturo, za čas obratovanja te infrastrukture. V tem primeru se kupec zaveže izstaviti listino, ki bo primerna za vpis pravice o stvarni služnosti v zemljiški knjigi, brez nadomestila. Predmetna nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2012.
  Izhodiščna cena: 1.700,00 EUR (z besedo: tisoč sedemsto evrov)
  Navedena izhodiščna cena ne vključuje 20 % davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.
 • Predmet javnega zbiranja ponudb je nezazidano stavbno zemljišče:
  parc. št. 1481/16 (ID znak 1738-1481/16-0) dvorišče v izmeri 16 m2, k.o. 1738 – Dravlje
  .
  Zemljišče, ki je predmet prodaje, se na podlagi Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10-4264 in 10/11–DPN ter 22/11-popr.) zemljišče parc. št. 1481/16, k.o. 1738 - Dravlje nahaja v enoti urejanja prostora ŠI-289, v območju namenske rabe SSse-splošne eno in dvostanovanjske površine. Na predmetni nepremičnini si prodajalka v primeru naknadne ugotovitve pridrži pravico stvarne služnosti za že zgrajeno in vgrajeno gospodarsko javno infrastrukturo, za čas obratovanja te infrastrukture. V tem primeru se kupec zaveže izstaviti listino, ki bo primerna za vpis pravice o stvarni služnosti v zemljiški knjigi, brez nadomestila. Predmetna nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2012.
  Izhodiščna cena: 1.600,00 EUR (z besedo: tisoč šesto evrov)
  Navedena izhodiščna cena ne vključuje 20 % davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.
 • Predmet javnega zbiranja ponudb je nezazidano stavbno zemljišče:
  parc. št. 1481/17 (ID znak 1738-1481/17-0) dvorišče v izmeri 17 m2, k.o. 1738 – Dravlje
  .
  Zemljišče, ki je predmet prodaje, se na podlagi Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10-4264 in 10/11–DPN ter 22/11-popr.) zemljišče parc. št. 1481/17, k.o. 1738 - Dravlje nahaja v enoti urejanja prostora ŠI-289, v območju namenske rabe SSse-splošne eno in dvostanovanjske površine. Na predmetni nepremičnini si prodajalka v primeru naknadne ugotovitve pridrži pravico stvarne služnosti za že zgrajeno in vgrajeno gospodarsko javno infrastrukturo, za čas obratovanja te infrastrukture. V tem primeru se kupec zaveže izstaviti listino, ki bo primerna za vpis pravice o stvarni služnosti v zemljiški knjigi, brez nadomestila. Predmetna nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2012.
  Izhodiščna cena: 1.700,00 EUR (z besedo: tisoč sedemsto evrov)
  Navedena izhodiščna cena ne vključuje 20 % davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.
 • Predmet javnega zbiranja ponudb je nezazidano stavbno zemljišče:
  parc. št. 1481/18 (ID znak 1738-1481/18-0) dvorišče v izmeri 16 m2, k.o. 1738 – Dravlje
  .
  Zemljišče, ki je predmet prodaje, se na podlagi Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10-4264 in 10/11–DPN ter 22/11-popr.) zemljišče parc. št. 1481/18, k.o. 1738 - Dravlje nahaja v enoti urejanja prostora ŠI-289, v območju namenske rabe SSse-splošne eno in dvostanovanjske površine. Na predmetni nepremičnini si prodajalka v primeru naknadne ugotovitve pridrži pravico stvarne služnosti za že zgrajeno in vgrajeno gospodarsko javno infrastrukturo, za čas obratovanja te infrastrukture. V tem primeru se kupec zaveže izstaviti listino, ki bo primerna za vpis pravice o stvarni služnosti v zemljiški knjigi, brez nadomestila. Predmetna nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2012.
  Izhodiščna cena: 1.600,00 EUR (z besedo: tisoč šesto evrov)
  Navedena izhodiščna cena ne vključuje 20 % davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.
 • Predmet javnega zbiranja ponudb je nezazidano stavbno zemljišče:
  parc. št. 1481/1 (ID znak 1738-1481/1-0) dvorišče v izmeri 164 m2, k.o. 1738 – Dravlje
  .
  Zemljišče, ki je predmet prodaje, se na podlagi Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10-4264 in 10/11–DPN ter 22/11-popr.) zemljišče parc. št. 1481/1, k.o. 1738 - Dravlje nahaja v enoti urejanja prostora ŠI-289, v območju namenske rabe SSse-splošne eno in dvostanovanjske površine. Kupec zemljišča je dolžan zagotoviti oziroma ohraniti dostop do zemljišča parc.št. 1502 in do zemljišč parc.št. 1481/14, parc.št. 1481/15, parc.št. 1481/16, parc.št. 1481/17 in parc.št. 1481/18 vse k.o. Dravlje. Na predmetni nepremičnini si prodajalka v primeru naknadne ugotovitve pridrži pravico stvarne služnosti za že zgrajeno in vgrajeno gospodarsko javno infrastrukturo, za čas obratovanja te infrastrukture. V tem primeru se kupec zaveže izstaviti listino, ki bo primerna za vpis pravice o stvarni služnosti v zemljiški knjigi, brez nadomestila. Predmetna nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2012.
  Izhodiščna cena: 16.400,00 EUR (z besedo: šestnajst tisoč štiristo evrov)
  Navedena izhodiščna cena ne vključuje 20 % davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.
 • Predmet javnega zbiranja ponudb je nezazidano stavbno zemljišče:
  parc. št. 1481/19 (ID znak 1738-1481/19-0) dvorišče v izmeri 33 m2, k.o. 1738 – Dravlje
  .
  Zemljišče, ki je predmet prodaje, se na podlagi Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10-4264 in 10/11–DPN ter 22/11-popr.) zemljišče parc. št. 1481/19, k.o. 1738 - Dravlje nahaja v enoti urejanja prostora ŠI-289, v območju namenske rabe SSse-splošne eno in dvostanovanjske površine. Kupec zemljišča je dolžan zagotoviti oziroma ohraniti dostop do zemljišča parc.št. 1502 k.o. Dravlje. Na predmetni nepremičnini si prodajalka v primeru naknadne ugotovitve pridrži pravico stvarne služnosti za že zgrajeno in vgrajeno gospodarsko javno infrastrukturo, za čas obratovanja te infrastrukture. V tem primeru se kupec zaveže izstaviti listino, ki bo primerna za vpis pravice o stvarni služnosti v zemljiški knjigi, brez nadomestila. Predmetna nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2012.
  Izhodiščna cena: 3.300,00 EUR (z besedo: tri tisoč tristo evrov)
  Navedena izhodiščna cena ne vključuje 20 % davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.
 • Predmet javnega zbiranja ponudb je nezazidano stavbno zemljišče:
  parc. št. 1480/16 (ID znak 1738-1480/16-0) dvorišče v izmeri 317 m2, k.o. 1738 – Dravlje
  .
  Zemljišče, ki je predmet prodaje, se na podlagi Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10-4264 in 10/11–DPN ter 22/11-popr.) zemljišče parc. št. 1480/16, k.o. 1738 - Dravlje nahaja v enoti urejanja prostora ŠI-479, v območju namenske rabe SSse-splošne eno in dvostanovanjske površine. Na predmetni nepremičnini je vknjižena stvarna služnost/ nujna pot/ nepravo stvarno breme v korist vsakokratnega lastnika stanovanjske stavbe stoječe na zemljiščih parc.št. 1514/4, parc.št. 1514/7, parc. št. 1514/6, parc.št. 1514/5 in parc.št. 1514/3 vse k.o. Dravlje. Predmetna nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2012.
  Izhodiščna cena: 47.550,00 EUR (z besedo: sedeminštirideset tisoč petsto petdeset evrov)
  Navedena izhodiščna cena ne vključuje 20 % davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.

Razpisne datoteke