Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin MOL

Zaključen: 9. 3. 2009 , odpiranje prijav: 9. 3. 2009

Datum objave: 27. 2. 2009
Rok za prijavo: 9. 3. 2009
Odpiranje prijav: 9. 3. 2009

Mestna občina Ljubljana, Ljubljana, Mestni trg 1, bo dne 17.03.2009 ob 10.00 uri v Klubu 15 na Magistratu, Ljubljana, Mestni trg 1,izvedla javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana za zazidano stavbno zemljišče parc.št 1/1, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, vse k.o. Spodnja Šiška, parc.št. 3 k.o. Spodnja Šiška, parc.št. 4/1, 4/6, 4/7, 4/8, 4/9, 4/10, 4/11, 4/12, 4/13, 4/14, 4/15, 4/16, 62/3, 62/5, 62/6, vse k.o. Spodnja Šiška, parc.št. 5/1, 5/2, 5/3, 5/4, 5/5, 5/6, 5/7, 5/8, 5/9, 5/10, vse k.o. Spodnja Šiška, parc.št. 6/1, 73/2, 73/13, vse k.o. Spodnja Šiška, parc.št. 6/2, 6/4, vse k.o. Spodnja Šiška, parc.št. 30/1 k.o. Zgornja Šiška, parc.št. 723/4, 723/9, 723/10, 723/11, vse k.o. Dravlje, parc.št. 724/3, 1644/3, 1644/15, 1644/16, 1644/17, 1644/18, 1644/19, 1644/20, vse k.o. Dravlje z izhodiščno ceno 4.200.000,00 EUR.

Več informacij preberite v razpisu javnega zbiranja ponudb za nepremičnine Mestne občine Ljubljana, ki je dne 27.02.2009 objavljena v Uradnem listu in na spletni strani Mestne občine Ljubljana.

Obrazci