Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin MOL

Zaključen: 13. 10. 2008 , odpiranje prijav: 13. 10. 2008

Datum objave: 3. 10. 2008
Rok za prijavo: 13. 10. 2008
Odpiranje prijav: 13. 10. 2008

Javno zbiranje ponudb objavlja Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07) in 43. člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07 in 94/07), Odloka o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2008 (Uradni list RS, št. 122/07) in Programa prodaje finančnega in stvarnega premoženja Mestne občine Ljubljana za leto 2008.

Obrazci