Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin MOL

Zaključen: 23. 11. 2009 , odpiranje prijav: 16. 11. 2009

Datum objave: 13. 11. 2009
Rok za prijavo: 23. 11. 2009
Odpiranje prijav: 16. 11. 2009

JN 9414/2009.

Mestna občina Ljubljana, Ljubljana, Mestni trg 1, bo dne 26.11.2009

  • ob 11.00 uri v Klubu 15 na Magistratu, Ljubljana, Mestni trg 1, izvedla javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana za nezazidano stavbno zemljišče parc.št. 1121/12 k.o. Zgornja Šiška z izhodiščno ceno 19.600,00 EUR
  • ob 11.15 uri, za prodajo nepremičnin za zazidano stavbno zemljišče parc.št. 1381/41 k.o. Vižmarje z izhodiščno ceno 36.500,00 EUR.