Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin MOL

Zaključen: 20. 12. 2009 , odpiranje prijav: 12. 2. 2010

Datum objave: 10. 12. 2009
Rok za prijavo: 20. 12. 2009
Odpiranje prijav: 12. 2. 2010

Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana objavlja javno zbiranje ponudbna podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07) in 43. člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07, 94/07), Odloka o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2009 (Uradni list RS, št. 16/08) in Programa prodaje finančnega in stvarnega premoženja Mestne občine Ljubljana za leto 2009.

Razpisne datoteke