Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin v Ekonomsko-poslovni coni Zalog

Zaključen: 5. 7. 2024

Datum objave: 28. 5. 2024
Rok za prijavo: 5. 7. 2024

Predmet prodaje so nepremičnine, ki se nahajajo na območju bodoče Ekonomsko-poslovne cone Zalog (v nadaljevanju: EPC Zalog), ki obsega 2,7 ha površine (skupaj z Industrijsko cesto 7,75 ha), in je bila v sklopu operacije »Ekonomsko-poslovna cona Zalog z Industrijsko cesto«, na podlagi Pogodbe o sofinanciranju št. C2130-21-333034 in pripadajočimi dodatki 1, 2, 3 s katerimi so bila MOL za izgradnjo dostopne Industrijske ceste in komunalno opremljanje EPC Zalog dodeljena sredstva evropske kohezijske politike, v celoti komunalno opremljena z vso potrebno javno gospodarsko infrastrukturo za priključitev stavb v obravnavanem območju. EPC Zalog se nahaja ob novi Industrijski cesti, med Cesto v Prod in Hladilniško potjo oz. natančneje med Agrokombinatsko cesto in Hladilniško potjo.

Razpisne datoteke