Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin

Zaključen: 11. 5. 2009 , odpiranje prijav: 11. 5. 2009

Datum objave: 30. 4. 2009
Rok za prijavo: 11. 5. 2009
Odpiranje prijav: 11. 5. 2009

Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin:

  • nezazidano stavbno zemljišče parc.št 1602/2 k.o. Moste
  • nezazidano stavbno zemljišče parc. št. 1256/70, 1256/72 obe k.o. Dravlje

 

Mestna občina Ljubljana, Ljubljana, Mestni trg 1, bo dne 14.05.2009 ob 10.00 uri v Klubu 11 na Magistratu, Ljubljana, Mestni trg 1,izvedla javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana za nezazidano stavbno zemljišče parc.št 1602/2 k.o. Moste z izhodiščno ceno 1.600.000,00 EUR in ob 10.30 uri javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin za nezazidano stavbno zemljišče parc. št. 1256/70, 1256/72 obe k.o. Dravlje z izhodiščno ceno 45.510,00 EUR.

Obrazci