Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnine

Zaključen: 7. 11. 2011 , odpiranje prijav: 10. 11. 2011

Datum objave: 21. 10. 2011
Rok za prijavo: 7. 11. 2011
Odpiranje prijav: 10. 11. 2011

poslovni prostor št. P/5 v skupni izmeri 62,92 m2, ki se nahaja v pritlični etaži stanovanjske stavbe na naslovu Brilejeva ulica 8 v Ljubljani

Predmet javnega zbiranja ponudb in izhodiščna cena

Predmet prodaje je poslovni prostor št. P/5 v skupni izmeri 62,92 m2, ki se nahaja v pritlični etaži stanovanjske stavbe na naslovu Brilejeva ulica 8 v Ljubljani z ID oznako št. 1738-1348-171 (ID osnovnega položaja 5432164) v stavbi št. 1348,št. dela stavbe 171 v k.o. 1738-Dravlje in v naravi predstavlja dva večja prostora, ki imata lastne sanitarije. Predmetna nepremičnina v času prodaje ni zasedena z najemnikom. Predmetna nepremičnina je vključena v prilogo Letni načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2011 k Odloku o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2011.

Izhodiščna cena: 80.000,00 EUR (z besedo: osemdesettisoč evrov)

Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin.
 

Razpisne datoteke