Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnine

Zaključen: 18. 11. 2011 , odpiranje prijav: 23. 11. 2011

Datum objave: 28. 10. 2011
Rok za prijavo: 18. 11. 2011
Odpiranje prijav: 23. 11. 2011

Poslovni prostor št. P03 za trgovsko ali storitveno dejavnost v skupni izmeri 20,85 m2, ki se nahaja v pritličju poslovnega objekta na naslovu Poljanska 1.
Poslovni prostor št. 101 za trgovsko ali storitveno dejavnost v skupni izmeri 47,08 m2, ki se nahaja v prvem nadstropju poslovnega objekta na naslovu Poljanska 1.

Predmet javnega zbiranja ponudb in izhodiščna cena

Predmet prodaje je poslovni prostor št. P03 v skupni izmeri 20,85 m2, ki se nahaja v pritličju poslovnega objekta na naslovu Poljanska 1 v Ljubljani z ID oznako št. 1727-159-9 v stavbi št. 159, št. dela stavbe 9, k.o. 1727-Poljansko predmestje in v naravi predstavlja en večji prostor, ki ima lastne sanitarije. Predmetna nepremičnina je v času prodaje zasedena z najemnikom. Predmetna nepremičnina je vključena v prilogo Letni načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2011 k Odloku o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2011.

Izhodiščna cena: 42.350,00 EUR
(z besedo: dvainštiridesettisočtristopetdeset evrov)

Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin.

Predmet prodaje je poslovni prostor št. 101 v skupni izmeri 47,08 m2, ki se nahaja v prvem nadstropju poslovnega objekta na naslovu Poljanska 1 v Ljubljani z ID oznako št. 1727-159-6 v stavbi št. 159, št. dela stavbe 6, k.o. 1727-Poljansko predmestje in v naravi predstavlja en predprostor, dve pisarni, čajno kuhinjo in sanitarije in skladiščni prostor v kleti. Predmetna nepremičnina je v času prodaje zasedena z najemnikom. Predmetna nepremičnina je vključena v prilogo Letni načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2011 k Odloku o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2011.

Izhodiščna cena: 91.150,00 EUR (z besedo: enaindevetdesettisočstopetdeset evrov)

Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin.
 

Razpisne datoteke