Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnine

Zaključen: 22. 11. 2011 , odpiranje prijav: 24. 11. 2011

Datum objave: 4. 11. 2011
Rok za prijavo: 22. 11. 2011
Odpiranje prijav: 24. 11. 2011

poslovni prostor št. 17 v skupni izmeri 33,97 m2, ki se nahaja v pritličju stanovanjsko poslovne zgradbe na naslovu Grablovičeva 50, Ljubljana.

Predmet javnega zbiranja ponudb in izhodiščna cena

Predmet javnega zbiranja ponudb je poslovni prostor št. 17 v skupni izmeri 33,97 m2, ki se nahaja v pritličju stanovanjsko poslovne zgradbe na naslovu Grablovičeva 50, Ljubljana z ID oznako št. 1727-1038-16, št. stavbe 1038, k.o. 1727 Poljansko predmestje. Nepremičnina je zasedena z najemnikom, ki ima z Mestno občino Ljubljana sklenjeno najemno razmerje za nedoločen čas, zato bo potencialni kupec prevzel vse pravice in obveznosti iz najemnega razmerja kot najemodajalec.

Izhodiščna cena: 67.940,00 EUR (z besedo: sedeminšestdesttisočdevetstoštirideset evrov)

Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin.
 

Razpisne datoteke