Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnine

Zaključen: 22. 11. 2011 , odpiranje prijav: 24. 11. 2011

Datum objave: 4. 11. 2011
Rok za prijavo: 22. 11. 2011
Odpiranje prijav: 24. 11. 2011

garaža št. G-2 v skupni izmeri 18,00 m2, ki se nahaja na naslovu Prešernova cesta 4a, Ljubljana,
garaža G-3 v skupni izmeri 18,00 m2, ki se nahaja na naslovu Prešernova cesta 4a, Ljubljana.

Predmet javnega zbiranja ponudb in izhodiščna cena

 • Predmet javnega zbiranja ponudb je garaža št. G-2 v skupni izmeri 18,00 m2, ki se nahaja na naslovu Prešernova cesta 4a, Ljubljana z ID oznako št. 1721-172-2, parc. št. 36/50 k.o. 1721 Gradišče I. Stavba, v kateri se nahaja predmetna garaža, je že vpisana v kataster stavb, prav tako je izdana odločba GURS o določitvi identifikatorjev. Etažna lastnina v zemljiški knjigi še ni vzpostavljena, zato bo vpis lastninske pravice na posameznem delu mogoč šele po vzpostavitvi etažne lastnine. Nepremičnina je zasedena z najemnikom, ki ima z Mestno občino Ljubljana sklenjeno najemno razmerje za določen čas do 16.5.2013, zato bo potencialni kupec prevzel vse pravice in obveznosti najemnega razmerja kot najemodajalec.

  Izhodiščna cena: 14.150,00 EUR (z besedo: štirinajsttisočstopetdeset evrov)

  Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin
   
 • Predmet javnega zbiranja ponudb je garaža G-3 v skupni izmeri 18,00 m2, ki se nahaja na naslovu Prešernova cesta 4a, Ljubljana z ID oznako št. 1721-172-3, parc. št. 36/50 k.o. 1721 Gradišče I. Stavba, v kateri se nahaja predmetna garaža, je že vpisana v kataster stavb, prav tako je izdana odločba GURS o določitvi identifikatorjev. Etažna lastnina v zemljiški knjigi še ni vzpostavljena, zato bo vpis lastninske pravice na posameznem delu mogoč šele po vzpostavitvi etažne lastnine. Nepremičnina je zasedena z najemnikom, ki ima z Mestno občino Ljubljana sklenjeno najemno razmerje za nedoločen čas, zato bo potencialni kupec prevzel vse pravice in obveznosti najemnega razmerja kot najemodajalec.

  Izhodiščna cena: 14.150,00 EUR (z besedo: štirinajsttisočstopetdeset evrov)

  Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin.

   

Razpisne datoteke