Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnine MOL

Zaključen: 27. 5. 2011 , odpiranje prijav: 31. 5. 2011

Datum objave: 13. 5. 2011
Rok za prijavo: 27. 5. 2011
Odpiranje prijav: 31. 5. 2011

poslovni prostor št. P01 v skupni izmeri 46,13 m2, ki se nahaja v pritličnem poslovnem objektu na naslovu Nove Fužine 7, Ljubljana

PREDMET JAVNEGA ZBIRANJA PONUDB IN IZHODIŠČNA CENA

Predmet javnega zbiranja ponudb je poslovni prostor št. P01 v skupni izmeri 46,13 m2, ki se nahaja v pritličnem poslovnem objektu na naslovu Nove Fužine 7, Ljubljana z ID oznako št. 1730-1598-4, stavbe št. 1730-1598 v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v Ljubljani vpisane pod vlož. št. 1453, parc. št. 1437 (poslovna stavba), k.o. 1730 Moste in v naravi predstavlja dva večja prostora, skladišče, vetrolov, manjši predprostor in toaletni prostor. Nepremičnina je zasedena z najemnikom, ki ima z Mestno občino Ljubljana sklenjeno najemno razmerje za nedoločen čas.

Izhodiščna cena: 52.450,00 EUR
(z besedo: dvainpetdesettisoč štiristopetdeset evrov)

Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin.
 

Razpisne datoteke