Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnine MOL

Zaključen: 7. 11. 2011 , odpiranje prijav: 9. 11. 2011

Datum objave: 14. 10. 2011
Rok za prijavo: 7. 11. 2011
Odpiranje prijav: 9. 11. 2011

poslovni prostor št. P01 v skupni izmeri 34,73 m2, ki se nahaja v pritličju poslovno stanovanjske hiše na naslovu Poljanska 16 v Ljubljani

Predmet javnega zbiranja ponudb in izhodiščna cena

Predmet prodaje je poslovni prostor št. P01 v skupni izmeri 34,73 m2, ki se nahaja v pritličju poslovno stanovanjske hiše na naslovu Poljanska 16 v Ljubljani z ID oznako št. 1727-260-21 v stavbi št. 260, ID 5593806 v k.o. 1727 - Poljansko predmestje in v naravi predstavlja dva večja povezana prostora in lastne sanitarije. Predmetna nepremičnina v času prodaje ni zasedena z najemnikom. Predmetna nepremičnina je vključena v prilogo Letni načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2011 k Odloku o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2011.

Izhodiščna cena: 68.990,00 EUR (z besedo: oseminšestdesettisoč devetstodevetdesettisoč evrov)

Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin.
 

Razpisne datoteke