Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnine

Zaključen:

Datum objave: 25. 10. 2005

Predmet prodaje
Poslovni objekt, Tržaška c. 78, Ljubljana, vpisan pri vložni štev. 464, k.o. Vič, parc. št. 866/1 – stavbišče s poslovno stavbo 308 m2, dvorišče 1047 m2. Objekt ima K+P+1+M, skupna neto površina prostorov znaša 748,40 m2.