Javno zbiranje ponudb

Zaključen: 8. 3. 2011 , odpiranje prijav: 14. 3. 2011

Datum objave: 4. 2. 2011
Rok za prijavo: 8. 3. 2011
Odpiranje prijav: 14. 3. 2011

za oddajo paviljona gostinskega vrta - Špica

PREDMET ODDAJE V NAJEM IN VIŠINA IZHODIŠČNE NAJEMNINE:
POSLOVNI PROSTORI:

Paviljon gostinskega vrta- ŠPICA
Paviljon gostinskega vrta se oddaja za namen opravljanja gostinske dejavnosti z vlaganji najemnika v ureditev in dokončanje prostorov, skladno z načrtom projektne hiše ARHÉ, inženiring, consulting, zunanja trgovina, d.o.o.. Predmet najema je Paviljon gostinskega vrta na Špici, kot je podrobno opredeljeno v spodnjem odstavku, skupaj v izmeri 118,89 m2. Paviljon gostinskega vrta je umeščen v segment parka z baliniščem, kot neposredni podaljšek tega elementa.

Izhodiščna ocenjena najemnina za najem celotne ploščadi v skupni izmeri 118,89 m2 znaša 3.570,00 EUR/mesec.

Neto etažna površina paviljona gostinskega vrta znaša 20,02 m2, v kar je všteto neto notranja površina prostora s pultom, ki znaša 10,06 m2 in neto notranjo površino skladišča, ki znaša 9,96 m2, zunanja tlakovana površina (nepokrita ploščad), ki znaša 228,50 m2 ter balinišče v skupni izmeri 218,70 m2. Ob upoštevanju ustreznega faktorja pri posameznih površinah, predmet najema tako znaša skupaj v izmeri 118,89 m2.