Najem zamljišča

Zaključen: 14. 12. 2007 , odpiranje prijav: 14. 12. 2007

Datum objave: 30. 11. 2007
Rok za prijavo: 14. 12. 2007
Odpiranje prijav: 14. 12. 2007

Mestna občina Ljubljana objavlja namero o oddaji v najem zemljišča parc.št. 2010 ( del ), v izmeri 8.000 m2 in parc.št. 2020 ( del ), v izmeri 2.000 m2, obe k.o. Ajdovščina, ki v naravi predstavlja mestni gozd – Tivoli, za namen postavitve doživljajskega parka.

Vse potrebne informacije dobijo interesenti na Mestni občini Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za ravnanje z nepremičninami, tel.: 01/306-10 – 68, kontaktna oseba ga. Darja Fetih