Najem zemljišča

Zaključen: 30. 10. 2007 , odpiranje prijav: 30. 10. 2007

Datum objave: 16. 10. 2007
Rok za prijavo: 30. 10. 2007
Odpiranje prijav: 30. 10. 2007

Na podlagi 26. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07, v nadaljevanju ZSPDPO) in 55. ter 57. člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07, v nadaljevanju Uredba) Mestna občina Ljubljana objavlja namero o oddaji v najem dela zemljišča parc.št. 2847/11, v izmeri 7000 m2, k.o. Dobrova, za namen ureditve poligona za šolanje službenih psov.

Dodatne podrobnejše informacije dobijo interesenti na Mestni občini Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za ravnanje z nepremičninami, Ambrožev trg 7, tel.št. 01/306-48-42, kontaktna oseba ga. Darja Fetih.