Namera o sklenitvi menjalne pogodbe po metodi neposredne pogodbe

Zaključen: 25. 7. 2021

Datum objave: 5. 7. 2021
Rok za sprejem ponudb: 25. 7. 2021

Nepremičnino v lasti Mestne občine Ljubljana:

  • parc. št. 1707/262, v izmeri 154 m2 (ID znak: parcela 1722 1707/262) k. o. 1722 Trnovsko predmestje

Menjava se izvede za nepremičnino v lasti fizičnih oseb

  • parc. št. 790/21, v izmeri 152 m2 (ID znak: parcela 1722 Trnovsko predmestje) k. o. 1722 Trnovsko predmestje.

Razpisne datoteke