Namera o sklenitvi najemne pogodbe

Zaključen: 14. 9. 2012

Datum objave: 30. 8. 2012
Rok za prijavo: 14. 9. 2012

Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi najemne pogodbe za zemljišče, parc. št. 958/1 sadovnjak v izmeri 254 m² , k.o. 1740-Sp. Šiška, v območju urejanja ŠI-489.

Razpisne datoteke