Namera o sklenitvi najemne pogodbe

Zaključen: 10. 5. 2013

Datum objave: 25. 4. 2013

Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi najemne pogodbe za del nepremičnine – parc. št. 205/1 k.o. Bizovik v skupni izmeri 30,00 m2;

Razpisne datoteke