Namera o sklenitvi najemne pogodbe

Zaključen: 30. 9. 2015

Datum objave: 15. 9. 2015
Rok za prijavo: 30. 9. 2015

Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi najemne pogodbe za del nepremičnine – parc. št. 205/1 k.o. 1733 - Bizovik, v skupni izmeri 30,00 m2.

Razpisne datoteke