Namera o sklenitvi najemne pogodbe

Zaključen: 5. 11. 2015

Datum objave: 21. 10. 2015
Rok za prijavo: 5. 11. 2015

Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi prodajne pogodbe za nepremičnini:
• zemljišče s parc. št. 1075/3 v izmeri 51 m², k.o. 1736 Brinje I (ID znak: 1736-1075/3-0),
• zemljišče s parc. št. 1075/4 v izmeri 10 m², k.o. 1736 Brinje I (ID znak: 1736-1075/4-0).

Razpisne datoteke