Namera o sklenitvi najemne pogodbe

Zaključen: 19. 8. 2016

Datum objave: 4. 8. 2016
Rok za prijavo: 19. 8. 2016

Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za najem nepremičnine s parc. št. 83/64, k.o. 1722 Trnovsko predmestje v skupni izmeri 34 m2.

Najemnina znaša 102,00 EUR na leto.

Razpisne datoteke