Namera o sklenitvi najemne pogodbe

Zaključen: 26. 8. 2016

Datum objave: 11. 8. 2016
Rok za prijavo: 26. 8. 2016

Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi pogodbe o oddaji nepozidanih zemljišč s parc. št. 1630/1 v izmeri 6.130 m2, k. o. 2680-Nove Jarše in s parc. št. 661/9, del v izmeri 840 m2, k. o. 2681-Brinje II, v najem.

Razpisne datoteke