Namera o sklenitvi najemne pogodbe

Zaključen: 1. 11. 2017

Datum objave: 17. 10. 2017
Rok za prijavo: 1. 11. 2017

Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za najem dela nepremičnine – parc. št. 205/1, k.o. Bizovik, v skupni izmeri 30,00 m2.

Razpisne datoteke