Namera o sklenitvi najemne pogodbe

Zaključen: 15. 10. 2011

Datum objave: 30. 9. 2011
Rok za prijavo: 15. 10. 2011

za zemljišče, parc. št. 400/1 dvorišče v izmeri 555 m², k.o. Dravlje, v območju urejanja zemljišč ŠP4/1-1Avtotehna (do sprejema OPPN)

Razpisne datoteke