Namera o sklenitvi neposredne menjalne pogodbe

Zaključen: 24. 11. 2013

Datum objave: 9. 11. 2013

MOL, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi neposredne menjalne pogodbe za nepremičnino, ID oznak 1725-393-10, posamezni del št. 10 ki v naravi predstavlja poslovni prostor, v 2. etaži stavbe in kletni prostor št. 2 v 1. etaži stavbe, skupaj v izmeri 288,5 m2, vse v stavbi št. 393, k.o. 1725 - Ajdovščina, na naslovu Beethovnova ulica 7 v Ljubljani.

Razpisne datoteke