Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 31. 1. 2018

Datum objave: 16. 1. 2018
Rok za prijavo: 31. 1. 2018

za prodajo nepozidanega stavbnega zemljišča parc.št. 1548/2, v izmeri 47 m2, ID znak: parcela 1759 1548/2 k.o. Gameljne.

Cena nepremičnine je 2.820,00 EUR brez 2% DPN.

Razpisne datoteke